team

Kuidas
BrightSpark
Töötab?

Asutasime Brightsparki sooviga pakkuda tarkvaraarendusteenust tavapärasest erinevalt. Meie nägemuses on Brightspark ja klient võrdsed partnerid, kus mõlema osapoole soovidega arvestatakse ning lubadustest peetakse kinni. Meie Klient ei pea teadma tarkvaraarenduse iseärasusi, kuid ta peab meie kaasabil oskama anda läbimõeldud sisendi eesmärkidest, mida tarkvara abil soovitakse saavutada. Meie ülesandeks on kliendiga kaasa mõelda, kirjeldatud mõtet edasi arendada ning töötada välja lahendus, mis vastab seatud eesmärgile.

Parima tulemuse annab mõlemale poolele projekt, mida analüüsitakse ja arendatakse väikeste etappide kaupa. Kasutajaliidese maketi loomine projekti algfaasis annab kliendile võimaluse varases etapis lõpptulemusega tutvuda ning veel enne arenduse algust nõudeid täiendada. Kuigi sellise mudeli puhul ei ole arenduse eelarve projekti alguses fikseeritud, näitab meie kogemus, et just kohanduval (agile) meetodil valmivad infosüsteemid, mis kiidetakse heaks.

Aastate jooksul loodud infosüsteemid annavad kinnitust faktile, et kasutajad on rahul süsteemidega, mis on hea kasutusmugavuse- ja jõudlusega ning teenivad ettevõtte ärihuve. Need parameetrid on meie peamised kvaliteedi hindamise mõõdikud.

Kari Maripuu

Kari Maripuu

BrightSpark OÜ
CEO

team team

Tehnoloogiad

Me usume, et ühte tehnoloogiat ei saa teisele eelistada. Olulisem on see, milliseid tööriistu kasutades suudab meeskond toota parimat tulemust.

Brightspark oskab kõige paremini kliendi heaks tööle rakendada Microsofti tehnoloogiaid. Meie kogemus Microsoft .net platvormiga on kõikide meeskonnaliikmete peale kokku mõõdetav kümnete aastatega. Seetõttu loome Microsofti vahenditega enamiku meie ärilahendustest. Lisaks Microsofti tehnoloogiatele kuulub meie tööriistakasti ka lai valik tehnilisi märksõnu – CSS, JavaScript, PHP, MSSQL, PostgreSQL, SOLR, RAVEN jm.

Suurem osa meie lahendustest on kasutatavad brauseri kaudu veebirakendusena (seda nii majasisese, kui avaliku kasutusega). Kogemuste pagasisse kuulub samas ka mitmeid klientrakendusi.

Brightsparki fookus on 2018. ja 2019. aasta jooksul liikunud oluliselt omatoodete keskseks. See tähendab, et Infore (digiarhiivi ja dokumendihaldus), Reha.ee (majandustarkvara rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvatele ettevõtetele) ning LEXI Market (andmevahetusplatvorm kaubandusettevõtetele) keskkondi arendatakse ja turustatakse meie meeskonna ühise jõupingutuse tulemusel. Igale tootele on kujunenud oma meeskond, kes tegeleb igapäevaselt toote arendustööga kui ka klienditeenindusega, kandes endas süvakompetentsi antud valdkonnas. Näeme, et lisaks tarkvaraarendusteenuste kõrval on meie omatoodetel kanda oluline roll Brightsparki arengus.

Omades kvaliteetse kasutajaliidese kujundamise kompetentsi, oleme oma headele klientidele loonud suuremate süsteemide kõrval ka turunduslikke veebilehti ja e-poode, kasutades selleks nii standardset WordPress platvormi, kui ka erilahendusena loodud staatilisi lehti. Ilma sisuhalduseta staatiline on siinkohal mõistlik valik juhul, kui kogu esitletav informatsioon on projekti elutsükli jooksul muutumatu (turundusmaterjalid) või mille muutmine eeldab alati disaineri kätt parima küljenduse tagamiseks (nt. kinnisvara müügiveebid).

Selleks, et loodud lahendusi oleks hiljem lihtsam hooldada ja täiendada, loome rakendused modulaarselt. See loob võimaluse erinevat funktsionaalsust aja jooksul eraldiseisvalt arendada.

Suuremate infosüsteemide osaks on reeglina avalik või piiratud infovahetusliides (API) mis võimaldab erinevaid süsteeme omavahel automaatselt suhtlema panna ning muudab töö organisatsioonis märgatavalt efektiivsemaks.

Tekkis küsimus?

Saada see meile